آمایش های انجام شده

33 آمایش

120 آمایش باقی مانده است

مجموعه هزینه های دریافتی

32,500 تومان

به ازای 25 آمایش

% Unique Visits

54.45%

23% average duration

Bounce Rate

32.16%

65.45% on average time

مدیریت پنل ها


جستجو بر اساس شماره تلفن
جستجو بر اساس نام خانوادگی
# نام خانوادگی نام شغل شماره تلفن مشاهده پنل
1 محسن محمد صادق دامدار 09159159150 مشاهده
2 علیزاده علیرضا کشاورز 09039039030 مشاهده

مشکلات منطقه


نام منطقه
موضوع
آدرس منطقه

پیدا کردن موقعیت مکانی من

انتخاب مبدا


انتخاب مقصد


محاسبه هزینه حمل و نقل : 120 هزار تومان

ارتباط با ما


مشخصات فردی


ثبت درخاست


نهاده

ماشین آلات

نیروی انسانی

تسهیلات

سرمایه گذار

منابع آبی

سایر درخواست ها

ثبت ارائه خدمات


Mask Group 6

نهاده

ماشین آلات

سرمایه گذار

منابع آبی

مشخصات فردی


اطلاعات محل پرورش دام


جستجو
# نام محل پرورش زیربنا ظرفیت مشاهده و ویرایش
1 محل شماره 1 2300 متر مربع رأس 300
1 محل شماره 1 2300 متر مربع رأس 300
1 محل شماره 1 2300 متر مربع رأس 300

جستجو
# نام محل نگهداری تعداد گوسفنر تعداد قوچ تعداد میش نژاد دام تاریخ مشاهده و ویرایش
1 محل شماره 1 رأس 300 رأس 300 رأس 300 ترک 22/02/98
1 محل شماره 1 رأس 300 رأس 300 رأس 300 ترک 22/02/98
1 محل شماره 1 رأس 300 رأس 300 رأس 300 ترک 22/02/98

اطلاعات تجهیزات دامدار


جستجو
# نام تجهیزات دسته مشاهده و ویرایش
1 تراکتور ماشین آلات
1 تراکتور ماشین آلات
1 تراکتور ماشین آلات

ثبت درخواست


خوراک دام

ماشین آلات

نیروی انسانی

تسهیلات

سرمایه گذار

تجهیزات دامپزشکی

مکان جهت نگهداری دام / تعمیر

مکان جهت نگهداری خوراک دام

دام

سایر درخواست ها

ارائه خدمات


دام

ماشین آلات

خوراک دام

نیروی انسانی

فراورده های دامی

سرمایه گذار

تجهیزات دامپزشکی

آغل

تجهیزات نگهداری

سایر درخواست ها

افزودن محل پروش دام جدید


نام محل پرورش
زیربنا
استان
شهر
ظرفیت
تجهیزات
آدرس زمین

پیدا کردن موقعیت مکانی من


افزودن اطلاعات دام جدید


محل نگهداری
تعداد گوسفنر
تعداد قوچ
تعداد میش
نژاد دام
تاریخ
آدرس زمین

پیدا کردن موقعیت مکانی من